bakneyaptik.com | Aradığınız Ustayı Bulmanın Yeni Formülü !

KULLANIM KOŞULLARI

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin bakneyaptik.com web Sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen bakneyaptik.com sitesini kullanmayınız ya da bu şartlar ve koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bize bakneyaptik.com’dan ulaşabilirsiniz.Web Sitesi’ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. bakneyaptik.com olarak, şartların ve koşulların yenilenmiş sürümünü tek taraflı olarak herhangi bir zamanda bakneyaptik.com’un web sayfasından yayınlayarak değiştirebiliriz.Bu nedenle kullanıcılarımıza siteye her girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmekteyiz.

MADDE 1 – TARAFLAR:
bakneyaptik.com
Kullanıcı

2. MADDE 2 – TANIMLAMALAR:
İşbu sözleşme metni içerisinde; “Web Sitesi” bakneyaptik.com internet sitesini “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri “Üye” Web Sitesi’nde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı’yı ve hizmet veren ustaları “Tüketici” Web Sitesi üzerinden Hizmet veren ustaların hizmetini seçmeye yetkili olan üye Kullanıcı’yı “Hizmet Veren Usta” Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan şahıs,kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet Veren usta tüzel bir kişi ise, “Hizmet Veren Usta” terimi söz konusu Hizmet Veren usta adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.) “Meslek Profili” Bir Hizmet Veren ustanın Web Sitesi üzerinde Tüketici ’ye sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını (Hizmet Veren usta, Tüketicilere teklif ettikleri hizmet(ler)i belirtmek için Meslek Profilleri oluştururlar.) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

3. MADDE 3 – TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:


1. A - Web Sitesi'nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Web sitesi, Hizmet Veren ustaya ait hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. bakneyaptik.com,İş bu sözleşmede bahsi geçen web sitesini tek taraflı istediği zaman durdurabilir, tamamen iptal edebilir, farklı bir alan adına yönlendirebilir. bakneyaptik.com bu kapsamda üyelerine kesintisiz ve süresiz hizmet vereceğini taahhüt etmez. Ancak Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı web sitesi'nden tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.Kullanıcı ve sonuçta tüketicinin ihtiyacına karşılık gelen hizmet bilgi ve isteğini girmesiyle birlikte, O yer ve bölgede bulunan bu hizmeti verebilecek bakneyaptik.com hizmet veren kişilerinin listesini sunmak ana yükümlülüktür. Ancak, tüketici/kullanıcının ihtiyacı olan hizmetin veya ustanın bulunmasında veya tüketici/kullanıcının bölgesindeki hizmet veren ustaların yeterli beceriye sahip olup olmaması ya da tüketici/kullanıcının istediği hizmeti yapmaya gönüllü olup olamayacağını bakneyaptik.com garanti etmemektedir.Listelenen hizmet veren ustaların uzman olduklarını incelemek için gerekli adımları atmamıza rağmen, tüketici/kullanıcı tarafından tercih edilen ustanın hizmet uzmanlığı, kabiliyeti veya yapacağı işin kalitesi de garanti edilmemektedir. Hizmet veren ustaların bakneyaptik.com web sayfası aracılığıyla verdikleri fiyat teklifleri sözleşme niteliğinde bağlayıcı teklifler değil, sadece bilgilendirme amaçlıdır ve bakneyaptik.com web sayfası bağlayıcı nitelikte değildir.


Hizmet veren usta ile görüşmek için, doğrudan hizmet veren usta ile çalışmak zorundasınız. bakneyaptik.com herhangi bir hizmet veren ustayı desteklemez veya tavsiye etmez. Hizmet veren usta ile doğrudan kontak kurmak veya anlaşma sağlamak tamamen kullanıcıya/tüketiciye bağlıdır ve bakneyaptik.com olarak ustanın performansına veya bitirilen işe veya işin kalitesine garanti veya güvence vermemekteyiz.Hizmet veren ustalar bakneyaptik.com’un ne çalışanları ne de bakneyaptik.com hizmet veren ustaların bulunmasını sağlayan acenta, temsilci, bayii, distributor, danışman,yüklenici,ortak girişimci değildir. bakneyaptik.com kullanıcı/tüketici tarafından talep edilen herhangi bir hizmeti kendisi yapmaz ve sorumluluğu kabul etmez.Haklarınız hizmet veren usta ile yaptığınız sözleşme koşullarına ve bu koşulların yerel kanunları çerçevesinde saklıdır. Herhangi bir hizmet veren usta ile aranızda çıkabilecek bir anlaşmazlıkta, bu anlaşmazlığı kullanıcının/tüketicinin,hizmet veren usta ile doğrudan görüşmesi gerekmektedir.Tüketici/Kullanıcı olarak hizmet veren ustalarla yaptığınız görüşme/anlaşma ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir anlaşmazlık durumunda meydana gelen her türlü hasar veya talep ( dolaylı veya tesadüfi zararlarda dahil olmak üzere), şüpheli veya şüphesiz, bilinen veya bilinmeyen, açık veya gizli ortaya çıkan her türlü hasar veya talepten (dolaylı veya tesadüfi zararlar dahil olmak üzere) bakneyaptik.com’u (ve bizim çalışanlarımızı, direktörlerimizi,iştiraklerimizi, acentalarımızı), diğer kişi, firma ve varlıkları ( bizim iş ortaklarımız dahil olmak üzere, bakneyaptik.com tarafından istihdam edilen imalatçı veya tedarikçilerimizi), muaf tuttuğunuzu bu sözleşmeyi Kabul ettiğiniz anda Kabul beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.


bakneyaptik.com başka birisinin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren ustanın verdiği hizmetlerden veya bir Tüketici’nin verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren ustaya ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.Kabul etmez.


bakneyaptik.com, üyeler tarafından sisteme yüklenen her türlü içerik, görsel ve sair verilerin doğruluğunu, ilanların ve içeriklerinin 3.Kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etmez ve kullanıcılara bu garantiyi vermez.Her ne kadar bakneyaptik.com basiretli tacir olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıp sitede yayınlanacakları denetimden geçirse de bilindiği üzere sitede oluşturulan pek çok kısım kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. bakneyaptik.com bu nedenle bu kullanıcıların oluşturduğu yayınlananların 3.kişilerin/kurumların yasal haklarını ihlal etmesi durumunda bu durum çok ciddi hukuki sorunlara neden olabileceğinden tarafların öncelikle kendi aralarında sorunu çözmesini tavsiye etmektedir.Yasal ihlaller konusunda ciddi şikayetlerin temelsiz kalması halinde bu durumu iddia edip bakneyaptik.com sitesinin yasal konulara maruz kalmasına neden olan taraftan bakneyaptik.com avukat ücretleri de dahil olmak üzere yaptığı tüm yasal masrafları ve ticari itibar zedelenmesi nedeniyle talep edebileceği tazminatları talep hakkını saklı tutar. bakneyaptik.com yasal bir telif hakkı,fikir ve sanat eseri,551 sayılı KHK,554 sayılı KHK,556 sayılı KHK vb.yasal hakların ihlalinin üye,kullanıcı ve hizmet veren usta tarafından yapıldığını öğrendiği,kendisine bildirimde bulunulduğu anda bu yasaların aradığı, bilebilecek duruma geleceğinden bu bildirimden sonra ve bu durum itiraz eden tarafından yasal hak sahibi olunduğu belgeyle ispatlandığı takdirde bu duruma sebep olan kişiye (üye,kullanıcı,hizmet veren usta)hiçbir ihtara gerek olmaksızın yasal hak konusunu oluşturan yayını,fotoğrafı,belgeyi,görseli yayından kaldırıp bu kişilerin üyeliklerine de son vermek hakkına da sahiptir. bakneyaptik.com gerekli gördüğünde üyeler tarafından yüklenen ilanları, içerikleri ve/veya benzeri verileri de gerekli görmesi halinde yayınını durdurabilir ve tamamen kaldırabilir.


Fotoğraflar ve videolar (FM hakkı olan içerikler) gibi fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, tarafımıza, gizlilik ve uygulama ayarlarınıza tabi olan şu izni verirsiniz: Tarafımıza, bakneyaptik.com ve onun ile bağlantılı bir şekilde paylaştığınız fikri mülkiyet hakkı olan herhangi bir içeriği (Fikri Mülkiyet Lisansı) kullanmamız için münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans tahsis edersiniz. Fikri mülkiyet hakkı olan içeriğinizi ya da hesabınızı sildiğinizde, söz konusu içerik başkalarıyla paylaşılmadıysa veya bu kişiler tarafından silindiyse, bu Fikri Mülkiyet Lisansı'nın geçerliliği de sona erer. Fikri mülkiyet hakkı olan içeriği sildiğinizde, söz konusu içerik, bilgisayardaki geri dönüşüm kutusunun boşaltılmasına benzer bir şekilde silinir. Ancak, silinen içeriğin makul bir zaman aralığı dahilinde yedek kopyalarda kalabileceğini kabul edersiniz (ancak bu bilgilere başkalarının ulaşması mümkün olmayacaktır).


bakneyaptik.com, üyelerin, yanıltıcı ve aldatıcı içerik yayınlandığının tespiti ve/veya şikayet ve yasal başvuru halinde bakneyaptik.com sitesinde yayınlanan ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya ÜYE’nin hesabını geçici veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar. bakneyaptik.com, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir bildirimde bulunmadan üyelere ait hesapları dondurabilir, kısıtlayabilir ya da tamamen iptal edebilir. Hesabı dondurulan veya kısıtlanan ÜYE yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde, kısıtlamanın ve iptalin sebebi bakneyaptik.com tarafından yazılı olarak kendisine bildirilir.


bakneyaptik.com, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. bakneyaptik.com web sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak bakneyaptik.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle bakneyaptik.com.’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.


Bakneyaptik.com, Kullanıcılarını yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta ya da sms yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde “ bilgi@bakneyaptik.com ” adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde bakneyaptik.com kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, bakneyaptik.com. kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar. Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, bakneyaptik.com. tarafından yapılacak gerekli kontrol ve onay akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Bakneyaptik.com’un söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.


2. B - HİZMET VEREN'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Hizmet veren usta, üyelik formunda belirtmiş olduğu isim,soy isim, telefon, adres ve ticari / kurumsal bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Hizmet Veren bakneyaptik.com’a isim, adres, e-posta ve telefon numarası dâhil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı(bağlayıcılığı olmayan) ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Tüketiciye ve Tüketici'nin seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir.Hizmet veren usta, sunmuş olduğu içerik, görsel, ürün ve hizmetler ile ilgili 3.Şahıslara karşı tek başına sorumlu olduğunu, 3.Şahıslardan gelebilecek her türlü hak talebinin ve yasal başvuruların tek muhatabı olduğunu, bakneyaptik.com üzerinden sunduğu içerikler ile ilgili bakneyaptik.com’un uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.


Hizmet veren usta bakneyaptik.com’da ilan edilen hizmetlerle ile ilgili olarak , tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici duyurular ve ayrıca örtülü reklam yapamaz. Bu ilkelere aykırı içerik yayınlanmasından doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet veren usta’ya aittir. Kullanıcı Meslek Profili oluşturarak Hizmet Veren usta olabilir. Meslek Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma gibi evrakların da girişi yapılmalıdır. Meslek Profili oluşturabilmek ve Hizmet Veren usta olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Hizmet Veren usta tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren usta kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren ustaya aittir. Bakneyaptik.com, Hizmet Veren ustanın Web Sitesi üzerinde Meslek Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar.


Bakneyaptik.com içeriklerini kendilerinin oluşturduğu ve bakneyaptik.com tarafından onaylanan, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın ürün veya hizmet talebi bilgilerinin işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, bakneyaptik.com Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. bakneyaptik.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. bakneyaptik.com’a üyelik ücretlidir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Üyelerin, sisteme giriş bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Üyenin, Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üyeler, Üye hesabının kendi kusurları sebebiyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması durumunda, üyeler doğrudan sorumludur. bakneyaptik.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi bir başka kişiye devredilemez.

3. C - KULLANICI/TÜKETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Kullanıcı oluşturma işlemi şu şekilde olmaktadır:Kullanıcı siteye gelir. Kendi arzusu ile isterse siteye üye olur. Üyelik esnasında bakneyaptik.com ile e-posta adresi; ad-soyad ve cinsiyet bilgisi paylaşır ve şifresini oluşturarak sisteme dahil olur. Üye olan kullanıcı ; üye olmayan kullanıcıya nazaran ilaveten şu haklara sahiptir;
Profil sayfası üzerinden bilgilerini güncelleyebilir; Hizmet veren Ustalara mesaj gönderebilir; Ustaların bıraktığı ilanlara yorum yazabilir ve beğendiği ilanları favori ilanları bölümüne ekleyebilir.Bu bilgiler sistemimizde kayıt edilmek suretiyle tutulmaktadır.Kullanıcının etkileşim sınırı bu kadardır. Üye olsun veya olmasın tüm ilanlar içinde arama yapabilir ,hizmet veren ustaların bilgilerini görebilir. Hizmet veren ustalarda sisteme üye olurlar fakat bir ilave opsiyon sayfasını oluştur fonksiyonudur. Sayfasını oluşturarak mesleki bilgilerini, referanslarını, iletişim bilgilerini sisteme kayıt eder. İlanlarını sergiler. Bu konuyla ilgili yükümlülükler bu kullanım sözleşmesinin B bendi Hizmet veren ustaların hak ve yükümlülüklerinde tanımlanmış durumdadır. Bu bilgilerin bazıları kendi web sayfamız üzerinden tüketici/kullanıcı veya diğer kişilere yanıt vermeye ihtiyacı olan hizmet veren ustalar veya bakneyaptik.com ‘ un bağlantılı olduğu kişilere gönderilecektir.


Bilgilerinizin bakneyaptik.com tarafından kullanımı için lütfen gizlilik bildirimimize bakınız. bakneyaptik.com ‘ a üye olarak kayıt olduğunuzda ve ortakları ile ticari ilişkiler içine girdiğinizi kabul edersiniz. Böylece bakneyaptik.com ve/veya ortakları tarafından Tüketici/kullanıcı olarak sizinle irtibat kurulabileceğini kabul etmiş olursunuz. Sağlanan bütün bilgilerin doğru, güncel ve gerçek oldukları tüketici/kullanıcı tarafından garanti edilmiştir.Eğer sağlanan herhangi bir bilgi yanlış, güncel olmayan veya eksik ise veya bakneyaptik.com’un bu bilgilerin, yanlış, güncel olmayan veya eksik olduğundan şüphelenmek için nedenleri var ise, bakneyaptik.com Tüketicinin/kullanıcının güncel veya gelecekteki bakneyaptik.com hizmetlerinden yararlanmasına engel olma hakkına sahiptir. Bilgisi dahilinde veya dahilinde olmadan herhangi bir şekilde bakneyaptik.com hizmetlerine tüketici/kullanıcı şifresiyle yapılan girişlerden tamamen tüketici/kullanıcı sorumludur.


Tüketici/kullanıcı olarak bakneyaptik.com hizmetlerini reklam amaçlı kullanmayacağınızı sadece kişisel amaçlı kullanacağınızı kabul eder ve onaylarsınız. bakneyaptik.com web sitesinin veya hizmet veren ustaları, bakneyaptik.com hizmetleri ile rekabete sokmak, hizmet verenleri taciz etmek için veya burada belirtilen bir hizmet isteği dışında kullanılması mümkün değildir. Bakneyaptik.com web sitesinde yayınlamış hizmet veren profilleri, tarama bilgileri ve değerlendirmeler/puanlama ve yorumlar (tüketici/kullanıcı tarafından konulan herhangi bir değerlendirme/puanlama ve yorumlar veya diğer içeriklerde dahil olmak üzere) gibi herhangi bir bilgi ve içeriğin sadece ve sadece bakneyaptik.com ‘un mülkiyetinde olduğunu ve tüketici/kullanıcı olarak bunları kopyalamayacağınızı, yayınlamayacağınızı Kabul beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız. Yukarıda belirtilen herhangi bir yükümün ihlal edilmesiyle doğacak zararlarının yükümlülüğünü ve tüketici/kullanıcı olarak sizin ihlalinizden kaynaklanarak üçüncü bir tarafın bakneyaptik.com’a karşı olabilecek iddialarının ve bu iddialardan dolayı doğacak olan bakneyaptik.com ‘ un zararını tüketici/kullanıcı olarak tazmin edeceğinizi bu sözleşmeyi onayladığınız anda kabul etmiş ve tamamen bakneyaptik.com ‘a karşı sorumlu olduğunuzu peşinen beyan etmiş bulunmaktasınız.


bakneyaptik.com hizmetlerini veya sistemlerini kişisel olmayan veya herhangi bir uygunsuz kullanım veya kullanmaya teşebbüs edilmesi veya bakneyaptik.com’un bundan şüphelenmesi veya saptaması, bununla sınırlı olmamakla birlikte, web sayfasını çökertme, sızma, dolandırma, reklam yapma, yayını bozma, istenmeyen e-posta yollamak gibi faaliyetlerde bulunulması durumda bakneyaptik.com derhal tüketici/kullanıcıya haber vermeksizin erişiminizi sonlandırma ve size haber vermeksizin yasal yollara başvurmaya veya bununla sınırlı olmamakla birlikte meydana gelebilecek gelir kaybı, onarım, yasal ücretler, maliyet ve giderleri karşılamak için ihtiyadi tedbir kararı alınması veya mahkeme yoluna giderek muamele işlemlerine başlama veya diğer adil yollara başvurma hakkına sahiptir.


Tüketici/kullanıcı; bakneyaptik.com’a tüketicilerin/kullanıcıların verdikleri her girilen yanlış bilgi başına bakneyaptik.co’a, bu sorundan kaynaklı olarak etkilenmiş her bir hizmet veren ustaya ve tüketicilerin/kullanıcılar tarafından girilen hatalı, yanlış, uygunsuz bilgiden dolayı mağdur olmuş kişi veya kişilere ortaya çıkabilecek avukat masrafları ve bunlara ilişkin ortaya çıkabilecek dolaylı masrafların toplamı veya kasıtlı, yanıltıcı, zararlı, sahte işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek gerçek zararlar, doğrudan veya takiben ceza gerektiren adli ve para cezalarının toplamı ile birlikte yasal para cezaları, maliyetleri ve bunlara ilişkin ortaya çıkacak dolaylı masrafların toplandığında hangi miktar daha yüksek ise o miktarı ödemek ile yükümlü olduğunuzu Kabul beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. İş bu sözleşme çerçevesinde KULLANICI, bakneyaptik.com ‘a yüklediği veya bakneyaptik.com’un sistemi üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin haklarını ihlal etmediğini; bu hakları, kanuna aykırı olarak kullanmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.


18 yaşını doldurmuş olan herhangi bir kullanıcı, işbu sözleşme koşulları uyarınca üyelik formu ile talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak herhangi bir Hizmet Talebi oluşturabilir. bakneyaptik.com, üyenin oluşturduğu Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk talebi oluşturan kişi yani hizmet almak isteyene aittir. Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelmez. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, bakneyaptik.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.


4. D - GENEL KULLANIM KOŞULLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR


bakneyaptik.com vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik’ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. bakneyaptik.com Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.Web Sitesi bakneyaptik.com’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. bakneyaptik.com, bağlantılı sitenin içeriğinden, işlevselliğinden veya bağlantı kurulan yerdeki diğer bağlantıdan veya bağlantılı sayfadaki herhangi bir ücretlendirmeden veya güncellemeden sorumlu değildir. bakneyaptik.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:


1. Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan;
2. Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
3. “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
4. Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
5. İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
6. Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
7. Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); 8. 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
9. Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
10. Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
11. Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
12. Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden


bakneyaptik.com üzerinde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. bakneyaptik.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı bakneyaptik.com ‘a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.


bakneyaptik.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları bakneyaptik.com’a aittir bakneyaptik.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma veya kullanmamak hakkını saklı tutar.Eleştiri ve yorumları göstermeme ve hizmet verenin kısıtlama yapılmasını talep etmesi halinde bu talebi değerlendirip uygun görmesi halinde yayınlamama hakkına sahiptir. bakneyaptik.com, web sayfasında yapılacak olan herhangi bir yorum, puanlama veya değerlendirmeden yükümlü olmamak ile beraber, eğer yapılan yorumlar aşağıdaki unsurları içeriyor ise, bakneyaptik.com yorumları, puanlamaları veya değerlendirmeleri yayınlamama veya kaldırma hakkına sahiptir.
Saldırgan, zararlı ve/veya küfürlü dil kullanımı, bir sınırlama olmaksızın: küfür, saygısızlık, taciz, müstehcenlik, argo, kaba konuşma ve nefret söylemi ( ırkçı/ayrımcı konumsalar vs),Yasadışı faaliyetleri yönlendirici söylemler,Firmanın hizmet ve ürünlerini kapsamayan veya bir değeri olmayan yorumlar,Web sayfasının standartlarını ihlal edecek dil kullanımı,Farklı bir usta ile ilgili yorumlar,Talep edilen hizmet ile ilgili olmayan iş istekleri,Yalan veya yalan olabilecek beyanlar, bakneyaptik.com’u küçük düşürecek veya firmanın itibarini zedeleyecek yorumlar, Bununla birlikte, yorum yapan kişiler bakneyaptik.com ‘a usta ile iş talebi hakkında temas kurma izni vermek zorundadır. Eğer tüketici ve usta arasında bir tartışma olursa, sorun çözülene kadar sunulan değerlendirme puanı sayfada yayınlanmaz. Hizmet veren ustanın profilindeki yorumlar, değerlendirmeler veya puanlamalar tüketicilerin kendi düşünce ve kanaatlerini yansıtmaktadır ve bakneyaptik.com’un kendi beyanı veya kanaati değildir. bakneyaptik.com yapılan yorum, değerlendirme veya puanlama ile ilgili alakası olmadığınu beyan eder.


bakneyaptik.com ‘da yapılan yorumlar bakneyaptik.com’un akrabalarının, ortak firmalarının, yan kuruluşlarının veya çalışanlarının, memurlarının, direktörlerinin veya hissedarlarının görüşlerini yansıtmaz. bakneyaptik.com, web sayfasının herhangi bir şekilde kullanılmasından veya sayfaya konulacak herhangi bir yorumdan kaynaklanarak istenilecek herhangi bir zarara, kayba veya talebe karşılık herhangi bir sorumluluk veya mesuliyet kabul etmez.


5. E - HİZMET BEDELİ İADESİ/CAYMA HAKKININ KULLANILMASI


Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak “ bilgi@bakneyaptik.com “ adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir. Hizmet Bedeli İadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli bakneyaptik.com.’dan talep edilemez. Bakneyaptik.com sadece aşağıdaki hallerin oluşması durumunda, ilgili ücretin iadesi için, işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna ya da ustaya talimat verecektir:
1. Hizmet Veren’in edimi ifşa etmediği veya Teklif’in Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali. 2. Hizmet Talebinin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali. 3. Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali. 4. Yerine getirilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali. 5. Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali. 6. Onaylanan hizmetin gerçekleştirilmesinin gecikmesi durumunda yapılacaktır. bakneyaptik.com., Hizmet Veren kişi ya da kurum ve Hizmet Alan arasında ödeme, indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
Ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır. bakneyaptik.com., Hizmet Veren ve Hizmet Alanlar arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


6. F - HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

bakneyaptik.com un, Hizmeti Alan ile Hizmeti Veren arasındaki teklif, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. bakneyaptik.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
bakneyaptik.com aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. bakneyaptik.com.’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.


bakneyaptik.com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. bakneyaptik.com, Usta oylamaları ve Usta yorumları gibi sistem içindeki bazı geliştirdiği birtakım algoritmalar kullanarak, Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme yapabilir. Bu algoritmaları kullanarak, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, bakneyaptik.com’un vermiş olduğu bir Ustalı Onayı veya Ustalık Garantisi anlamına gelmemektedir.
bakneyaptik.com Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu değildir. Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan bakneyaptik.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. bakneyaptik.com, bakneyaptik.com ‘da kayıtlı Hizmet Verenlerin ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, güvenilirliği, hizmetlerinin zamanında verilmesi, hatasız olması, güvenilirliği veya hizmet kalitesinin yeterliliği konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Hizmet Veren tarafından Ustalık Profilinde belirtilen bilgi, belge veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir. bakneyaptik.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.


Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. bakneyaptik.com.’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.


bakneyaptik.com, Hizmet Alan’a resmi kurumlardan ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur.


bakneyaptik.com tarafından işletilen bakneyaptik.com Web Sitesi’nde listelenen ustalık profilleri, hizmetler ve ürünlerden dolayı, bakneyaptik.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, bayi, acente, satıcı, sağlayıcı, üretici, reklamcı veya imalatçı kuruluşu statüsünde değildir.
Bakneyaptik.com Web sitesinde kayıtlı Hizmet Alanların iletişim bilgilerinin, Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Verenler arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan sorumlu değildir.


Hizmet Alan bilgileri bakneyaptik.com. tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. bakneyaptik.com web sitesinde kayıtlı olan Hizmet Verenler arasında, acentelik, istihdam, yarı ya da tam zamanlı istihdam, yüklenicilik, ortak girişim veya danışmanlık ilişkisi bulunmamaktadır.


7. G - ÖDEME


Hizmet Alanlar, ustaların kendilerine verdikleri teklifler arasından seçip kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin yerine getirilmesi sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir. Hizmet Veren kişi ya da kuruluş, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında bakneyaptik.com com üzerinden bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.


8. H - TEKLİF


Hizmet Veren kişi ya da kuruluş, bakneyaptik.com tarafından kendisine gönderilen bir Hizmet Talebine (iş fırsatı), bakneyaptik.com üzerinden hizmeti almak isteyen kişiye teklif vererek, Hizmeti sağlayacak olan kişi ya da kuruluş, Hizmet Talebinde belirtilen hizmeti Teklifinde belirttiği fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmeti alacak kişi tarafından kabul edilen Teklif’tir.


9. I - USTALIK PROFİLİ, ÜRÜN VE HİZMET TALEBİ VE TEKLİFLERİN İÇERİĞİ


Ustalık Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, marka, patent gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek. Yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı ( tüketici koruma, haksız rekabet vb.) ihlal etmeyecek. Genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, aldatıcı, kamu sağlığını bozucu. Karalayıcı, onur kırıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak. Müstehcen olmayacak, çocuk pornografisi içermeyecek, virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları içermeyecek. Kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar yazılımı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde bakneyaptik.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir. Ustalık Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup bakneyaptik.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


MADDE 4-HİZMET VEREN USTA SAYFA OLUŞTURMA İŞLEM AŞAMASI:


bakneyaptik.com’da kayıt için başvuran hizmet veren ustaların kayıt işleminin bir parçası olarak aşağıdaki üyelik başvuru kriterleri uygulanır: bakneyaptik.com kayıt işlemi yapıldığı sırada, ustanın kayıtlı olduğu ilgili oda veya meslek kuruluşundan aldığı belge veya sertifika sahibi olduğunu veya usta olduğunu ispatlayacak herhangi bir yasal belgesinin sunulmasını ister.Zaten bu belgeye sahip olan ustalar bir üst seviyede yer alırlar. Kayıt altına alınacak olan her bir usta kendi vergi numarasını ve Tc Numarasını kayıt sırasında beyan eder.Ancak bakneyaptik.com ‘un bu belgelerin doğruluğunu garanti etmek,kayıtların doğruluğunu araştırmak zorunluluğu yoktur. Ancak tavsiye niteliğinde Hizmet veren usta hakkında verilen telefon,isim,adres bilgilerinin kontrolünü yapmak sorumluluğu kullanıcı/tüketiciye aittir. bakneyaptik.com Üyelik başvurusunda bulunan ustalar hakkında yapılan bu bilgi alışverişini bir kereye mahsus olmak koşuluyla ustaların üyeliğe başvurduğu tarihte yapar. Bu sebeple, usta bilgilerinde bir değişme veya zaman aşımına uğrama ihtimali vardır.


Bu nedenle, bakneyaptik.com ile çalışacak olan ustaların bilgilerinin güncelliğini garanti etmez. bakneyaptik.com kendisi ile çalışan hizmet veren ustaların profillerini güncellemek gibi bir sorumluluğu yoktur. Görüştüğünüz hizmet veren usta ile sözleşme ve/veya anlaşma yapmadan önce, ustaya ait görmüş olduğunuz profil bilgilerinin güncelliğini doğrulamanızı tavsiye ederiz. 18 yaşını doldurmuş olan herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye Hizmet Veren Sözleşmesini onayladıktan sonra, bakneyaptik.com. tarafından kabul edilen koşullar ve içeriğe uygun bir hizmet profili oluşturup Hizmet Veren sıfatı kazanabilir.


Hizmet Profili oluşturmak için şirket ya da usta ismi, şirket markası, şirket unvanı, şirket ya da şahıs iletişim bilgisileri, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Hizmet Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve niteliklere, deneyime ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, diploma, ruhsat, ehliyet, yetkili servis belgesi, ticaret sicil belgesi, oda sicil kaydı gibi evrakların ve referans dokümanların da sisteme girişi yapılmalıdır. Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Hizmet Veren Sözleşmesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır bakneyaptik.com’un söz konusu belgelerin temine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


MADDE 5-DELİL SÖZLEŞMESİ:


Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda münhasıran bakneyaptik.com’un bilgisayar kayıtlarının, ÜYE ile yapılan elektronik posta kayıtlarının, adserver kayıtlarının, bilgisayar ortamında tutulan muhasebe kayıtlarının ve ticari defter ve kayıtlarının H.M.K m.193 hükmü uyarınca kesin delil olarak yargı mercilerine sunulacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini, kabul ve beyan eder. ÜYE, bu kayıtların tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.


MADDE 6-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:


Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için ANKARA Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek bakneyaptik.com’un ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


MADDE 7–GİZLİLİK:


Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme’yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır. Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME’nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.


MADDE 8–SÖZLEŞMENİN FESHİ:


Bu Sözleşme, bakneyaptik.com tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir.Bu bildirime yanıt verilmemesi halinde ve siteye yenilemeden sonraki ilk girişte yenilenen kullanım sözleşmesini yeniden onaylamayanlar hakkında bakneyaptik.com’un üyelikten çıkarma,hesap kapatmak için bildirimsiz fesih hakkı saklıdır. Hesabı iptal etmek için Hizmet Veren tarafından bakneyaptik.com ‘a bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir.
Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Hizmet Veren'in hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır. bakneyaptik.com, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşme’yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir. Bu halde Hizmet Veren usta her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.
MADDE 9-MÜCBİR SEBEPLER:


Taraflardan birinin veya her ikisinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelecek ve önceden taraflarca öngörülemeyen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve benzeri haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. İnternet genel altyapısında meydana gelen bir arızadan dolayı internete erişimin geçici veya kalıcı olarak kesilmesi durumu da tarafların öngöremeyeceği bir mücbir sebep olarak kabul edilecektir.
MADDE 10–TEBLİGAT ADRESİ:


Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın bakneyaptik.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


MADDE 11–SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:


Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve bakneyaptik.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.


MADDE 12–SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:


Taraflar’dan her biri, toplam 12 (on iki) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.


E-Posta Gönderin bilgi@bakneyaptik.com
Çağrı Merkezi +90 850 305 28 18